Lavkar Love Karuya - Hina Khan | Vikram Bhatt | Apeksha D | Chirantan Bhatt | Manoj Yadav | Hacked

Song - Lavkar Love Karuya

Composer - Chirantan Bhatt

Singer - Apeksha Dandekar

Lyricist - Manoj Yadav

Arrangers / Programmers - Vinayak Manohar